CNC v ČR

posted by

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízený obráběcí stroj, který je plně programovatelný.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velmi účinný výrobní nástroj. Celá technologie šla s dobou, a to stejně jako celý rozvoj automatizace, mikroprocesorů a počítačů. Ze startu se jednalo jen o mechanické systémy, v dnešní době je řídíme pomocí zařízení s mikroprocesory a počítačovými programy.

Řízení CNC

Kterákoli jednotka je schopna spolupracovat s počítačovým softwarem CAD/CAM a jiným podnikovým softwarem, kde se navrhují projekty pro obrábění a jde přesně definovat parametry výsledného produktu. Samotnou sytémovou jednotku ovládání lze využít pro přímé programování na stroji, kde je důležité znát procesní analogii pro zadávání do počítače přes ovládací jednotku.

Materiály

Nječastěji je využití oceli, a to hlavně nerezové, konstrukční či chromoniklové. K dalším hojně používaným materiálům patří taky slitiny (např. hliníku a mosazi), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Moužnosti využití materiálů má souvislost hlavně s konkrétním vybavením jednotky CNC, tedy zejména závisí na nástrojové části, která je odpovědná za obrábění a nejvíce podléhá přesnému dodržení výroby „v pořádku a v normě“.

CNC obrábění a jeho způsob

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z kde tyto jsou pro stroj základní orientační prvky. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude činnost provádět, způsob jeho použití a místo jeho použití. Všechny úkony musí mít vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při manuálním zadávání na stroji musí být tento postup přesně nadefinován. Celou výrobu lze kontrolovat vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Složení

Samotný stroj CNC se skládá ze dvou základních částí, ze soustrojí a systému řízenípro vykonávání obrábění CNC obrábění, přičemž silová část CNC má elektropneumatický zdroj, většinou kompresor s nádrží vzduchu.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – základní nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na druhy pouze pro efektivní a časově náročnou výrobu, každá CNC jednotka má svou funkci ve výrobním procesu, např. na jedné se vyrábí určitá součást a na další se opracovává dalším způsobem buď ta samá, nebo jiná součást. CNC jednotka se dá jakkoliv upravit, dle vybavenosti či technických možností, je možné použít např. speciální systémy jako třeba pro automatické lisování. Počty jednotek CNC a jejich typy jsou děleny tím více, čím je zvětšena produktivní či výrobní činnost firmy.

Technologie CNC obrábění

Nejčastěji využívanou rutinou v dnešní době je zakládání návrhu v programech CAD/CAM na běžném počítači, návrh je sdružen v soubor, který již obsahuje všechny důležité příkazy pro výrobu na CNC, přičemž operace jsou zajišťovány postprocesorem s možností externí paměti. Po číslicovém zpracování přejde stroj k začátku výroby a zpracování. Ruční zadání programu přímo do zařízení je časově náročné a vhodné leda pro minimální výrobu (třeba malé výrobky či jednoduché součástky).

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (většinou mezi 10.000-250.000 kusy). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které jsou k dostání na trhu průmyslu s možností neustálého rozšíření aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

CNC obrábění

Obrábět lze téměř jakékoli běžně užívané materiály, které lze pro výrobu obstarat, ale největší zájem je o obrábění kovů, která je dominantní ve většině firem, jež provozují výrobu na základě CNC.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.